U bent van harte welkom.

 

Om het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, vragen we u om de volgende regels in acht te nemen:

   

 • De bezoeker van ccServaes dient zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder en het personeel.
 • De bezoeker van Servaes dient alle voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
 • Uw jassen dienen in de garderobe opgehangen te worden.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers, of door andere groepen zijn gehuurd.
 • Het bestuur of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of schade geleden aan goederen.
 • Het meebrengen van eigen etenswaren en/of dranken is niet toegestaan, tenzij na afspraak met de beheerder.
 • Geen enkele bezoeker mag overlast veroorzaken jegens andere bezoekers of medewerkers. Bij wangedrag kan de toegang ontzegd worden.
 • Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te verkopen, of in bezit te hebben. Bij constatering volgt verwijdering en de politie wordt gewaarschuwd.
 • In het hele gebouw geldt een rookverbod. Bij het niet naleven ervan kan de roker uit het gebouw worden verwijderd.
 • Alcoholgebruik is uitsluitend verkocht als de bar geopend is. Dit geldt vanaf 12 uur ‘s morgens tot een uur na de activiteit, maximaal tot 24 uur.
 • Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen die daarvoor door kunnen gaan is binnen Servaes ten strengste verboden. Bij constatering zal onmiddellijk de politie worden gewaarschuwd.
 • Huisdieren worden niet toegelaten, uitgezonderd een blindengeleidehond.
 • Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.