Algemene Voorwaarden van Cultureel Centrum Servaes (ccServaes) te Heeswijk-Dinther per 1 januari 2013

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers c.q. bezoekers van het cc Servaes.

Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden aanvaard.

Daarnaast wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot het gebruik van een locatie in cc Servaes zijn voor rekening van de gebruiker.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers c.q. bezoekers onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder. De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot cc Servaes ontzeggen en/of weigeren. De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Gebruikers c.q. bezoekers dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

Reservering en bevestiging

Reserveringen kunnen alleen via de website met: "Ruimte Reserveren"

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt cc Servaes een bevestiging.

 

ANNULEREN dient minimaal 48 uren van te voren per e-mail te gebeuren.

NOTE: Bij een annulering korter dan 48 uren voor de reserveringsdatum, wordt de boeking in rekening gebracht.(Uitgezonderd als er overmacht aan de orde is).

 

Betaling

Een boeking van minder dan een ½ uur wordt afgerond naar boven tot een ½ uur. Bij vroegtijdig vertrek, niet verschijnen of niet tijdig afmelden vindt geen restitutie plaats. De gebruiker kan in overleg met het bestuur van deze voorwaarde afwijken. Wij aanvaarden geen betaal- en/of creditkaarten. Bedragen van consumpties onder € 10,00 moeten voldaan worden aan de kassa. Van deze regel kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.

 

Aankomst en vertrek

In overleg kan van gereserveerde tijden en locatie afgeweken/gewisseld worden. Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Tijdens het verblijf

Roken in het gebouw is strikt verboden. De lokalen dienen netjes te worden achtergelaten. Een brandblusapparaat is in het lokaal aanwezig. De E.H.B.O. doos bevindt zich achter de bar. Het branden van kaarsen in de lokalen is niet toegestaan. Huisdieren worden niet toegelaten. Zie ook de huisregels naast de ingang op het publicatiebord.

Voor maaltijden via een cateraar of een barbecue wordt € 1,00 per persoon in rekening gebracht, ook als de cateraar het bestek verzorgt.