Coronaprotocol ccServaes juli 2020

 

Met de uitbraak van het coronavirus is er voor Servaes een nieuwe situatie ontstaan, waardoor er een coronaprotocol noodzakelijk is om weer veilig open te gaan.

 

Op  maandag 20 juli 2020 zal gemeenschapshuis Servaes weer open gaan voor gebruikers, bezoekers en vrijwilligers. Hierbij zal door iedereen de RIVM maatregelen in acht moeten worden genomen evenals dit coronaprotocol

 

1. RIVM maatregelen

 

 • Regelmatig handen wassen of desinfecteren
 • Niezen en hoesten in de ellenboog
 • Gebruik eigen papieren zakdoekjes ; deze na gebruik deponeren in afvalbak
 • Geen handen schudden
 • Altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. (Dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar en voor huisgenoten).
 • Thuis blijven bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts. ( Dit geldt ook bij klachten van huisgenoten).
 • Maximaal aantal personen per  ruimte, met onderling 1.5 meter afstand.

 

2. Bij binnenkomst : handen ontsmetten en registreren.

 

 • Bij binnenkomst de poster met aanwijzingen lezen en ernaar handelen.
 • Bij binnenkomst moeten alle bezoekers en vrijwilligers hun handen ontsmetten met desinfecterende gel, die in de hal aanwezig is.
 • Daarnaast moet iedereen, op een formulier, zijn/haar naam en telefoonnummer invullen.
 • Bij een groepsactiviteit wordt de leider van de groep gevraagd om een formulier in te vullen met alle deelnemers aan de activiteit en deze af te geven aan de barmedewerker: Dit om de registratie sneller te laten verlopen.
 • Deze dagelijkse registratie van gasten zal met de GGD worden gedeeld, mocht later blijken dat – onverhoopt – iemand van hen met corona besmet is geraakt.

 

3. Looproute binnen Servaes.

 

 • De hoofdingang blijft zowel ingang als uitgang. Middels strepen en pijlen zal de looproute worden aangegeven.
 • Bezoekers gaan via de kortste route naar de ruimte waar hun activiteit is. ( Informatie op het computerscherm in de hal). Houd hier ook rekening met de afstand van anderhalve meter.
 • Automatische tussendeur permanent open laten (vastzetten).

 

4. Gebruik van kapstokken.
 

 • Centrale gaderobe kan gebruikt worden. Ook zullen losse kapstokken worden geplaatst bij Kerkzicht en Pastoriezicht/computerruimte.
 • Bij het verlaten van het gebouw, na een activiteit, is het belangrijk om bij het ophalen van de jassen, ook de juiste afstand te bewaren.

 

5. Gebruik van toiletten.

 

 • Iedereen wordt verzocht om de toiletten in Servaes zo min mogelijk te gebruiken.
 • Het invalidetoilet blijft beschikbaar.
 • Bij de damestoiletten zal het middelste toilet niet gebruikt mogen worden en bij de herentoiletten zullen ook enkele urinoirs niet gebruikt mogen worden.(wordt aangegeven). Ook hier geldt anderhalve meter afstand houden.
 • Naast de zeepdispenser zal er ook ontsmettende gel in de toiletruimtes beschikbaar zijn.
 • De in gebruik zijnde toiletten zullen regelmatig worden schoongemaakt.

6. Werkwijze aan en achter de bar.

 

 • Individuele gasten wordt verzocht hun bestelling te doen aan de bar en deze ook zelf op te halen. Voor de bar zal ook de anderhalve meter in acht moeten worden genomen.
 • Betalingen graag bij voorkeur via pin. Bij contante betaling graag gepast geld.
 • Bij een groepsactiviteit kunnen de gebruikte kopjes op een daarvoor bestemde tafel of serveerwagen worden neergezet na gebruik.

 

7. Gebruik van de ruimtes – maximaal aantal personen.

 

 • Om de anderhalve meter onderlinge afstand te garanderen zullen de vrijwilligers die de ruimtes inrichten hiermee rekening houden. Deze tafel en stoelopstelling mag tijdens de activiteit niet worden veranderd.
 • Voor de diverse ruimtes zal het management bepalen wat het maximale aantal gebruikers per ruimte is, met inachtneming van de anderhalve meter.

 

8. Desinfectie en schoonmaak.

 

 • In elke ruimte wordt desinfecterende gel beschikbaar gesteld om de handen te ontsmetten.
 • De deurklinken, leuningen van stoelen, trapleuningen en tafelbladen zullen vóór en na elke activiteit in de ruimte worden gedesinfecteerd. De pinautomaat wordt na elke pinbetaling ontsmet.
 • Ook de oppervlaktes van de bar en de keuken zullen regelmatig worden gedesinfecteerd.
 • Aan de biljarters wordt verzocht zelf de randen van de biljarttafels, de keu’s en de biljartballen te desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde doekjes en desinfectiemiddel.
 • Ruimtes zullen regelmatig worden schoongemaakt.

  

9. Extra hygiëne-maatregelen voor vrijwilligers Servaes.

 

 • Er zullen mondkapjes en wegwerphandschoenen beschikbaar zijn indien vrijwilligers deze willen gebruiken. Deze materialen moeten na gebruik in de afvalbak worden gedeponeerd.

 

10. Verantwoordelijkheid voor en aanpassing van dit protocol.

 

 • Het bestuur van Cultureel Centrum Servaes is verantwoordelijk voor de inhoud van dit coronaprotocol. Het bestuur en de vrijwilligers van Servaes zijn niet verantwoordelijk voor constante controle en het afdwingen van naleving door de bezoekers van Servaes.

 

 • Iedereen die in Servaes binnenkomt is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

 

 • Als daar aanleiding toe is, zal het bestuur van Servaes de bestuurders van gebruikmakende verenigingen/organisaties informeren over eventuele tekortkomingen in het gedrag van hun leden, in de naleving van dit protocol en hen verzoeken om hun leden daarop aan te spreken.

 

 • Ook individuele bezoekers (niet in organisatieverband) zullen bij het niet naleven van dit protocol persoonlijk worden aangesproken op eventuele tekortkomingen in hun gedrag.

 

 • De inhoud van dit protocol zal door het bestuur van Servaes worden aangepast op basis van toekomstige veranderingen in de coronamaatregelen van de overheid en de ervaringen die de bezoekers en vrijwilligers van Servaes opdoen met de uitvoering ervan.